GABAY SONG

Gagabayan Ka Niya

Titik ni: Arturo Rodrigo
Musika ni: Fr. Manuel V. Francisco, SJ

Ika'y bata noon, naghahanap, nagtatanong
Nangangambang tumugon sa tawag ng Panginoon
Na ang sarili'y limutin, ang kapwa'y mahalin
Manalig ka pagka't handa akong sumama.

Gagabayan kita.
Masugatan ka man,
Pagtubo'y sadyang ganyan.
Magtiwala ka't di ka pababayaan.

Sa pagtubo mo,
'Di lubusang matatanto sa kapatirang ito,
Yaman ng sarili mo'y matatamasa
Sa kapwang binigyang halaga
Isang tanda na may Amang kumakalinga.

Gagabayan ka Niya.
Masugatan ka man,
Pagtubo'y sadyang ganyan.
Magtiwala ka't di ka pababayaan.

'Di ba't sa ating kapatiran
'Di mo maaaring kalimutan?
Ngunit kahit sa magkakaibigan
May'ron ding umaalis, may'rong naiiwan.

Sa paglisan mo,
Ihahandog ko sa 'yo, mga bakas na ito
Mga tanda ng ating pagtataya ng sarili, sa kapwa't mundo,
H'wag mangamba't aming diwa'y s'yang gabay
H'wag mangamba't aming diwa'y s'yang gabay
H'wag mangamba't aming diwa'y s'yang gabay mo.
OSecGen Ateneo Gabay ยท Gabay Song Minus One by Mika Angelia Roque