Close

manobo

Ang mga kabataang Manobo at ang AFP

“Paano kami makakapag-aral ng mapayapa at makakatulong sa aming mga magulang at komunidad, kung nariyan lagi ang presensya ng militar na nagkakampo sa aming mga paaralan? Nandito kami para humingi ng suporta , para makapagpatuloy kami sa aming pag-aaral, para manumbalik ang payapa naming pamumuhay. Hayaan ninyo kaming sumayaw sa saliw ng aming katutubong musika, […]

Read More