Close

bayani

Silip sa edukasyon ng ilan sa ating mga bayani

Wala munang malaking isyu sa edukasyon sa gabing ito, pero muli nating balikan ang ating mga bayani at ang mga edukasyon na kanilang natanggap. Ano kaya ang kinalaman ng sipi na nasa image? Basahin ang artikulo ni Ambeth Ocampo tungko sa formal education na natanggap ng ilan sa ating mga bayani! Basahin siya dito: http://opinion.inquirer.net/89176/our-heroes-formal-education-or-lack-of-it […]

Read More