Close

Gabay Song

“Huwag mangamba’t aming diwa’y s’yang gabay mo.”

Gagabayan Ka Niya

Music and Lyrics: Arturo Rodrigo

Arrangement: Manuel Francisco, SJ

Ika’y bata noon, naghahanap nagtatanong
Nangangambang tumugon, sa tawag ng Panginoon
na ang sarili’y limutin, ang kapwa’y mahalin
Manalig ka pagka’t handa akong sumama

KORO 1:
Gagabayan kita.
Masugatan ka man,
Pagtubo’y sadyang ganyan.
Magtiwala ka’t di ka pababayaan.

Sa pagtubo mo, ‘di lubusang matatanto sa kapatirang ito,
Yaman ng sarili mo’y matatamasa
Sa kapwang binigyang halaga.
Isang tanda na may Amang kumakalinga.

KORO 2:
Gagabayan ka Niya.
Masugatan ka man,
Pagtubo’y sadyang ganyan.
Magtiwala ka’t di ka pababayaan.

CODA:
Di ba’t sa ating kapatiran,
Di mo maaaring kalimutan?
Ngunit kahit sa magkakaibigan,
Mayroon ding umaalis, mayro’ng naiiwan.

Sa paglisan mo,
Ihahandog ko sa ‘yo, mga bakas na ito
Mga tanda ng ating pagtataya ng sarili, sa kapwa’t sa mundo,
Huwag mangamba’t aming diwa’y s’yang gabay.
Huwag mangamba’t aming diwa’y s’yang gabay.
Huwag mangamba’t aming diwa’y s’yang gabay mo.

Gabay Song Minus One by Mika Angelia Roque