Close

Tungkol sa Gabay

Alamin ang mga tinatanaw, misyon, at iba’t ibang layunin
ng Ateneo Gabay bilang isang organisasyon.

Tinatanaw

Tinatanaw ng Gabay na maging isang komunidad ng tao-para-sa-kapwa na nagtataya para sa pagkamit at pagtamasa ng bawat indibidwal ng de-kalidad na edukasyon at scholarship.

Misyon

Itinataguyod ng Gabay ang pagkahubog at pagkakapatiran ng mga kasapi nito para maging daan sila sa kolektibong pagkilos ng samahan tungo sa pagpapatibay ng mga kakayahang magpapalawig sa oportunidad pang-edukasyon at pan-scholarship ng mga sektor nito—ang mga iskolar ng Ateneo at ang mga mag-aaral ng mga katuwang nitong pampublikong paaralan. Kabilang sa pagkilos ng Gabay para sa mga sektor nito ang paglinang sa kakayahang pang-akademiko nila, pagtugon sa pangangailangang pampakikipag-ugnayan o pampakikiangkop nila, at pagpapalaganap ng pagkilala sa halaga at kalagayan ng pagtaguyod ng edukasyon at scholarship sa Pilipinas.

Layunin

Scholars' Community
Magbigay ng suportang pang-akademiko sa mga kasapi at iskolar sa pamamagitan ng direktang serbisyong pang-akademiko, pagtulong sa kanila na maiangkop ang sarili sa komunidad ng Gabay at Ateneo, at paggabay sa kanilang pagtubong ispiritwal.
Erya Kids
Mapalawak at mapalalim ang panlipunang kamalayan ng mga kasapi, at direktang matugunan ang tawag ng lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang pang-akademiko sa mga mag-aaral mula sa mababang pampublikong paaralan.
Gabay Members
Mabigyan ng kahandaan ang mga kasapi sa pamamagitan ng paglinang ng iba pang kasanayan at kakayahan.

Shared Organizational Values

Friendship and familial ties

Resourcefulness

Simple living

Social awareness

Purposefully goal driven

Organization Thrust (SY 2019-2020)

Our thrust for the year is, “To produce grounded and educated member advocates through directed implementation of efforts for the flourishing of their sociocivic realities”

Goals: Organizational Development

SY 2019-2020

Membership Involvement

To encourage and reinforce a Gabayano’s identity for impactful furthering of the organization’s advocacy.

Financial Management

To raise and efficiently allocate the organization’s financial resources for cost-effective advocacy and member-formation initiatives

External Communication

To clearly communicate and deliver Gabay’s advocacy which will educate and induce external entities for the growth of the “why”.

Internal Communication

To develop and implement a systematic information gathering for its clear, sustainable, and effective dissemination. 

Goals: Core Competencies

SY 2019-2020

Service to Erya Kids

To situate member advocates who critically address specific (implicit and explicit) needs of the Erya sector by delivering quality education.

Academic Excellence and Social Adjustment of Scholars

To implement academic and social efforts that would adapt to the scholar community’s changing context.

Member-Advocate Formation

To impart the advocacy to the member’s personal context by making this aligned to their skills and potential through opportunities for formation. 

"Sa Ikaapatnapu't Tatlong Taon ng Pagtataya."