Close

October 7, 2016

Sahod nina Ma’am at Sir, Sapat ba?

Taun-taon, sa pagsapit ng ika-5 ng Oktubre, ginugunita’t pinupugay ang mga bayani ng mga silid-aralan sa pamamagitan ng World Educators’ Day. Ngunit hindi maikakailang may mga katanungang lilitaw ukol sa pagtrato sa kanila ng lipunan partikular na sa sahod na natatanggap nila upang mapunan ang mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw sa pamumuhay. Kumusta na kaya ang estado ng ating mga guro?

Tiyak na napagtuunan na ng pansin ng mga nagdaang administrasyon ang katayuan ng ating mga guro. Noong panahon ni Dating Pangulong Benigno Aquino III, ipinanukala sa pamamagitan ng E.O. 201, na napapasailalim ng Salary Standardization Law, na tataasan ang sahod ng mga guro ng pampublikong paaralan na higit sa sahod ng mga nasa pampribadong sektor, na nakatatanggap lamang ng halos Php 13,000. Samakatuwid, makakatanggap ng halos dobleng compensation ang mga guro sa pampublikong paaralan mula Php 170,000.

Nang dumating ang sumunod na administrasyon, inilahad ni Pangulong Rodrigo Duterte na kasunod sa mga kasundaluhan, prayoridad niyang higit pang mataasan ang sahod na natatanggap ng mga guro. Ngunit sa harap ng mga panukalang taasan ang sahod ng mga guro, kasintaas ba nito ang mga natatanggap na sahod ng mga guro sa ibang bansa?

Masasabi mang tumataas ang sahod ng mga guro sa pagdaan ng panahon, kung ihahambing ang mga natatanggap nila sa ibang mga bansa ay halos $7,000 o Php 340,000 lamang ang natatanggap sa isang taon ng mga guro. Malayo ito sa natatanggap na sahod taun-taon ng mga guro sa kalapit na bansang Tsina na $17,730 (Php 850,000) o higit pa sa doble ng natatanggap ng mga guro sa Pilipinas.

Tila malayo pa ang agwat na tatahakin ng mga gurong Pilipino sa aspekto ng sahod na natatanggap nila kumpara sa ibang bansa. Ngunit sa pamamagitan ng paunti-unting kilos ng pamahalaan, di magtatagal at maiibsan din ang hamong ito at nang sa gayo’y maitaas ang katayuan ng mga guro sa lipunang Pilipino.

Artikulito nina Cymon Kayle Lubangco at Aly Alberto
Disenyo nina Dara Golpe at Sam Domingo

Talasanggunian:
http://www.gov.ph/2015/11/10/pay-hike-teachers-nurses-under-ssl/
http://www.gov.ph/2016/02/19/executive-order-no-201-s-2016/
http://www.gov.ph/2015/11/10/pay-hike-teachers-nurses-under-ssl/
http://www.rappler.com/nation/141332-duterte-salary-increase-teachers
http://www.gov.ph/2015/11/10/pay-hike-teachers-nurses-under-ssl/
http://www.huffingtonpost.com/2013/10/03/average-teacher-salary-around-world_n_4037534.html

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.