Close

October 2, 2016

Panibagong Hakbang ng DepEd kontra History Revisionism, Inilatag

#KULITHURSDAYS

Panibagong Hakbang ng DepED kontra History Revisionism, inilatag

Ngayong ika-apatnapu’t apat na anibersaryo ng pagdeklara ng Batas Militar, bibigyang tuon ng Department of Education (DepEd) ang pagwawasto sa mga aklat-aralin na mali o kulang ang paglalarawan sa panahon ng rehimeng Marcos, bilang pagtugon sa Republic Act 10368 o ang “Human Rights Victims Reparation and RecognitionAct of 2013”.

Sa pagwawasto na mga aklat-aralin na ito, makikipatulungan ang DepEd sa Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission, kaakibat ang Commission on Human Rights at National Historical Commission of the Philippines upang siguraduhing ang kurikulum ng mababang paaralan hanggang sa kolehiyo ay mayroong mga aralin na tunay na naglalarawan sa mga pangyayari noong Batas Militar. Ibig ring isalaysay ng mga bagong aklat na ito ang mga buhay at sakripisyo ng mga biktima ng karahasan.

Kabilang sa mga hamon ng pagbabago ng kurikulum ang paniniguradong tunay ang mga batayan ng mga naratibo at angkop ang mga ito sa edad ng mga estudyante. Sa huli, layunin ng DepEd ang maging mas kritikal ang pag-iisip ng mga mag-aaral ukol sa mga isyu ng karahasan. Ayon sa DepEd, hindi muna ituturo ang tungkol sa Batas Militar ngayong taon gamit ang mga aklat-aralin na nais baguhin dahil sumasailalim pa sa mga pagbabago ang departamento dala ng pagbabago ng administrasyon.

Ibig iwasto ng mga kagawaran at komisyon na nabanggit ang mga pagkukulang sa sistema ng edukasyon at media sa pagtuturo ng mga pangyayari noong Batas Militar. Sa pagbabagong ito, inaanyayahan tayong maging mulat sa mga pangyayari upang maging mas kritikal ukol dito.

Artikulito nina Loreben Tuquero at Aly Alberto
Disenyo nina Dara Golpe at Sam Domingo

Talasanggunian:
(1) http://www.deped.gov.ph/press-releases/deped-calls-collective-push-improve-human-rights-education-k-12
(2) http://www.rappler.com/nation/146879-martial-law-school-curriculum

Larawang ginamit:
http://images.says.com/uploads/story_source/source_image/462191/565a.jpg

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.