Close

August 8, 2016

Humans of Ateneo Gabay

Sa ika-40 taon ng Ateneo Gabay, iba’t ibang tao ang nagtaya at patuloy na nagtataya. Ano ang kanilang kuwento? Saan na nga ba sila nadala ng Ateneo Gabay?

Abangan.

COA RecWeek 2016: LakBayan, August 22 – 26 at the MVP Roof Deck

 

Like us on Facebook 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.