Close

August 23, 2016

Gabay Renewals1617 Ikalawang Bahagi

Gabayano! Itodo na ang pagpapatuloy ng pagtataya!

Sagutin ang ikalawang bahagi ng renewals form sa bit.ly/GabayRenewals16171P2! Mananatili lamang bukas ang form hanggang Agosto 26, 2016 (Biyernes), 11:59 PM.

Babala: May posibilidad na matanggal pa rin sa organisasyon ang mga hindi sasagot ng Renewal Form na ito (kahit na sumagot sa Part 1).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.