Close

July 31, 2016

Gabay Membership Renewal SY 1617 First Semester

Gabayano, halina’t makilahok muli sa isang makabuluhang taon ng pagtataya!

Sagutin ang Gabay Member Renewals Form sa bit.ly/GabayRenewals16171. Mananatiling bukas ang form hanggang August 6, 2016. Wala na ring individual consultations (ICs) para sa taong ito kaya awtomatikong matatanggal sa organisasyon ang mga hindi sumagot ng form at makakasali na lamang muli sa darating na RecWeek.

Renew na, mga Gabayano!

Note: Tanging mga retained member lamang ang maaaring mag-renew. I-check ang membership status sa bit.ly/1516retainedmembers. Para sa mga hindi current members na nais sumali sa Gabay, abangan ang RecWeek!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.