Close

January 26, 2016

PrepErya 2016

Handa ka na bang mag-Erya?
Tularan si Eryana!
Alamin ang mga pagbabago sa Erya. Kilalanin ang mga makakasama. Matuto at magsaya!
Sama-sama tayong mag-
PrepErya!
01.29.16
SEC C201A
5:00-7:00 PM

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.