Close

January 11, 2016

Gabay Renewals SY 15-16 2nd Semester

Handa ka na bang muling magtaya para sa mga iskolar, sa ating Erya kids, at sa mga kapwa Gabayano? Mag-renew na ng membership sa Gabay!

  1. Sagutan lamang ang renewal form on or before January 20 (Wednesday): bit.ly/GabayRenewalForm15162
  2. Mag-signup for a 20-minute individual consultation (IC) sa bit.ly/GabayRenewalsIC15162. ICs run from January 18-21 only. Please bring at least 2 sample LTs on your IC. Venue is at MVP 211.

Kung hindi sigurado kung kasapi ka pa ng organisasyon, hanapin ang iyong pangalan sa http://bit.ly/AteneoGabayMembers-15161

NOTE: Members who do not complete the renewal process shall be automatically removed from the org.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.