Close

November 22, 2015

Pangarap at panaginip, tampok sa Feels in the Blanks

Ni: Elija Torre

Inilunsad ng Ateneo Gabay ang proyektong Sponsor-a-Kid: Feels in the Blanks sa Doghouse noong ika-3 ng Nobyembre 2015. Sa pamamagitan ng donasyon, naglayon ang proyektong ito na makalikom ng pondo na gagamitin para sa nalalapit na Erya Alternative Classes Program (ACP) kung saan dadalhin sa Ateneo ang mga erya kid mula sa Holy Spirit Elementary School at Industrial Valley Elementary School.

Bukod dito, gagamitin din ang nalikom na pondo para sa iba pang mga proyektong may kinalaman sa Gabay Erya Formation Program. Sa taong ito, itinampok ng Feels in the Blanks ang pagkamalikhain ng erya kids sa mga post card na nagsilbing token sa sinumang nagbigay ng donasyon. Sa bawat isang post card, naroon ang mga larawang iginuhit ng mga bata na nagpakita ng pangarap nila sa buhay. Bukod pa rito, nakatanggap ang mga nagbigay ng donasyon ng mga holen na kanilang inihulog sa Tower of Dreams. Ipinapakita ng taas ng mga holeng inihulog sa naturang tore kung ano ang mga maaaring mabili ng nalikom nang pera.

Nakasaad sa unang nibel ng tore ang “Transpo” (para sa ACP), sa ikalawa ang “Food” (para rin sa ACP), at sa pinakamataas na nibel naman ang “School Supplies”. Mula sa ika-3 hanggang ika-13 ng Nobyembre, nakalikom ang proyekto ng humigit-kumulang labimpitong libong piso.

Ang Sponsor-a-Kid: Feels in the Blanks ay proyekto ng Office of Finance Officer.

Projects Heads: Angel Aranas, Raven Ico

Core Team: Julia Agida, Alex Retona, Clowee Anne Licsi, Royce Goden, Ferdie Salazar, Reina Tamayo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.