Close

November 3, 2015

Ang Indigenous People’s Education Program (IPEd)

Noong ika-30 ng Oktubre, na-formalize na ang Memorandum of Agreement ng DepEd at Lubos na Alyansa ng mga Katutubong Ayta ng Sambales (LAKAS) na itaguyod ang Indigenous People’s Education (IPEd) Program sa isang hayskul na nagtataya para sa mga Ayta na nasa komunidad ng Bihawo, Botolan, Zambales. Sa madaling salita, ang IPEd ay isang programa na nagpapaigting sa education ng Indigenous Peoples sa pamamagitan ng pag-localize at pag-indigenize ng K-12 curriculum patungo sa panlipunan at pangkulturang konteksto ng mga IP.

Mula sa isang sipi mula kay Bro. Armin Luistro, binigyang-diin niya ang pangangailangan ng edukasyon na nakatuon sa mga pangangailangan at realidad ng mga katutubo.

“Maraming salamat po sa inyong kultura na nagtatanggal ng sapatos o tsinelas sa pag-akyat sa bahay ng karunungan. Ito ay magandang paalala sa akin, sa aking mga kasamahan sa DepEd, at sa lahat ng mga guro ng pormal na edukasyon. Hindi tayo makakapagsulong ng pormal na edukasyon kapag hindi tayo marunong magtanggal ng sapin sa paa. Dahil kalimitan kapag hindi natin pinapaalalahanan ang ating sarili, may mga sapin tayo sa ating paa at sa buong katawan na hindi nagbibigay sa atin ng tunay na pagtingin sa kaalaaman at karunungan.” ani ni Luistro.

Basahin ang press release mula sa DepEd dito: http://www.deped.gov.ph/press-releases/deped-inks-partnership-ayta-community-zambales

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.