Close

October 27, 2015

Stop Lumad Killings

Nakarating na kagabi sa UP Diliman ang mga halos 800 na Lumad na nakilahok sa ‪#‎Manilakbayan‬, isang mobilisasyon ng mga Lumad na lumalaban para sa kanilang karapatan sa lupa, sa karapatang pantao, sa edukasyon at sa marami pang bagay. Mananatili sila sa UP Diliman sa loob ng isang linggo para ipaglaban ang kanilang mga karapatan.

Maraming karapatan ng ating mga kapatid na Lumad ang nalabag, at marami rin akong nais sabihin, ngunit dahil ako si Kulito, pagtutuunan ko na lamang ng pansin ang sipi na nasa imahe. Para sa akin, ang pagsasara ng mga paaralang Lumad, ang akusasyon ng ilan na mga komunista raw itong mga paaralan, at ang kalapastangang pagtatayo ng pampublikong paaralan na pamumunuan ng mga elemento ng militar ay isang marahas na pagkitil sa karapatan ng mga Lumad na matuto. Sa kunteksto ng kanilang pamumuhay, edukasyon ang isa sa pinakamalakas nilang susi patungo sa mas magandang kinabukasan hindi para lamang sa mga anak na nag-aaral, ngunit pati rin sa mga magulang na umaasa sa kanilang mga anak na matuto. Ang edukasyon ang pinakamalakas nilang kasangga laban sa mga institusyon at grupo na gustong nakawin ang mga karapatan nila. Sa ganitong banda, ang lakas ng militar, ng mga korporasyon at iba pa ay umaasa lamang sa kamangmangan ng ilang mga Lumad, kaya’t gagawin nila ang lahat-lahat para mapanatili ang kanilang kapangyarihan.

Pinaglalaban ko ang edukasyon hindi lamang dahil sa ako ay isang mag-aaral na nakikiramay rin sa kapwa estudyante. Hindi ako lumalaban dahil lamang sa isang atake sa ilang mga eskwelahan. Lumalaban ako dahil naniniwala ako sa kakayahan ng edukasyon para palayain ang lahat, lalo na ang mga Lumad na kinakailangang bigyan ng kalayaan na mabuhay sa kanilang sariling paraan. Ang sinumang kumukuha o kumikitil ng karapatan nating maging malaya ay ang ating mga kalaban. Hindi ang mga Lumad.

Kasihan nawa tayo ng Diyos.
‪#‎StopLumadKillings‬
(Imahe hango mula sa tonyocruz.com)

Abangan ang mga karagdagang posts ni Kulito bukas!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.