Close

October 1, 2015

Patungkol sa HUMSS subjects sa edukasyon

Kamakailan lamang, nag-share ako ng balita na sa Japan, may panukala na inuutusan ang pagsasara ng mga kagawaran na tumutugon sa Humanities at Social Sciences (HUMSS) para mas maserbisyuhan ang technical at vocational na pangangailangan ng kanilang bansa. Balikan ang isyu dito: https://www.timeshighereducation.com/news/social-sciences-and-humanities-faculties-close-japan-after-ministerial-decree

Ngayong gabing ito, ibahahagi ko ang reaksyon ng mga akademiko tungkol dito. Sa isang artikulo mula ulit sa The Guardian, ipinapahiwatig ng mga akademiko na walang pagsasalungat na mayroon sa HUMSS at Science, Technology, Engineering at Mathematics (STEM), pati na rin sa business. Kagaya nga ng binaggit sa sinulat, “How can one have an understanding of the major issues of the day – things like the ethics of stem cell research – if we move away from asking the fundamental questions that philosophy poses?”

Basahin ang artikulo dito: http://www.theguardian.com/higher-education-network/2015/sep/25/japans-humanities-chop-sends-shivers-down-academic-spines

 Kung mayroon mang takeaway lesson mula dito, nais kong pag-isipan niyo kung mayroon nga bang tuligsaan ang HUMSS at STEM. May gamit pa nga ba ang mga kurso sa pilosopiya, ekonomiks, agham pampulitika, literatura, malikhaing pagsusulat at iba pa? At kung mayroon man, ano ito?

Mag-react! Post your thoughts in the comments!

Poster by Mika Roque

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.