Close

October 11, 2015

Caroling 2015: Call for Contacts!

Pasko na naman mga sinta ko!

Bilang paggunita sa diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan, idaraos na naman ng Gabay ang caroling season. Ang proyektong ito ang isa sa mga panggalingan ng pondong ilalaan para sa mga sektor na ating pinaglilingkuran. Kaya naman humihingi ng tulong sa inyo ang Caroling Logistics Team sa paghahanap ng contacts na maaaring awitan ng ating carolers.

Kung may kilala kang maaaring maging contact o kung ikaw mismo ay gustong maging contact, sagutan lamang ang google form na makikita sa bit.ly/GabayCarols.

Makikita rin ang soft copy ng caroling letter sa bit.ly/GabayCarolingInvitation.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.