Close

September 22, 2015

Patungkol sa MTB-MLE

Larawan mula sa artikulo ng Inquirer.

Magandang Gabi!

Mula kay Ricardo Nolasco ay isang FAQ tungkol sa Mother-Tongue Based Multilingual Education (MTB-MLE). Makikita dito ang mga dahilan para sa pag-implement ng polisiyang ito, mga advantage niya at kung ano ang mga hangarin nito, kasama na ang mga real-life cases na related dito.

Isang sipi mula sa artikulo na nagustuhan ko:
“17 Will the use of local and regional languages be detrimental to building one nation?
No. On the contrary, it is the suppression of local languages that may lead to violent conflicts, disunity and dissension. This is what happened to the former East Pakistan whose rulers wanted Urdu to be the sole and exclusive official language. As a result, the people of East Pakistan who spoke Bangla rebelled and formed a separate Bangladeshi state.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.