Close

September 23, 2015

KuliTV Ep. 1: “Isyu ng K-12”

Magandang gabi Gabayano!

Muling nagbabalik ang pinaka-inaabangan nating KuliTV para sa kanyang pangalawang season!

Sa ating unang episode, sasagutin natin ang ilan sa mga frequently asked questions patungkol sa K-12. Buksan ang link at tayo nang muling Makialam, Magkibahagi, at Maging Mulat!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.