Close

August 18, 2015

K-12: Sinong talo’t sinong panalo?

Magandang gabi muli! Ang saya siguro ng linggong ito na maraming days-off. 🙂

Anyway, para sa gabing ito, bumalik ulit tayo sa isang halos gasgas, ngunit napakaimportanteng isyu: ang K-12.

Mula sa isang op-ed mula sa Philippine Daily Inquirer, may mga problema ang K-12 na hindi lamang mahahanap sa kakulangan ng mga silid-aralan, libro at upuan, isama pa ang kakulangan ng mga paaralan na magbibigay ng K-12 na curriculum.

Mahalaga rin na pag-isipan kung para nga ba sa edukasyon ng Pilipino ang pagdadagdag ng dalawang taon sa Basic Education, o kung para lamang ito sa interes at kapakanan ng mga kumpanya at banyagang bansa. Mainam na pag-isipan na kung ang goal ng K-12 ay mas pinayamang edukasyon, bakit ang retorika ng mga tao kagaya nila Licuanan ay mas nakasentro sa labor kaysa sa edukasyon.

Tandaan na hindi tutol si Kulito sa pagpapalaganap ng K-12. Nakikita niya ang kahalagahan ng pag-update sa educational system ng bansa. Nais lamang ni Kulito na maging mas kritikal tayong mga Gabayano at Atenista sa end-goal ni Kulito, kung talaga bang para sa bayan ang plataporma nito, o para samang sa mga kumpanya.

Link sa artikulo: http://opinion.inquirer.net/85551/k-12-who-loses-who-profits

Ano ang tingin niyo sa op-ed? Sa inyong pananaw, dapat bang i-push ang K-12 agenda? Dapat bang ayusin (at kung ano ang dapat ayusin)? O dapat itigil ang implementasyon nito?

Makibahagi at makidiskurso sa comments section sa ibaba! G!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.