Close

August 29, 2015

K-12 Implementation, Part II

Noong Huwebes, nagbahagi ako ng isang artikulo na mula sa DepEd. Laman nito ang mga detalye sa mga curriculum na ginagamit at gagamitin sa ilalim ng programang K-12.

Ngayong Sabado naman, bilang ikalawang bahagi ng serye, ay nais kong ibahagi ang resources mula sa CHEd. Andito ang mga posibleng kasagutan sa anomang tanong ang mayroon kayo tungkol sa K-12, ang epekto nito sa mataas na edukasyon at sa mga institusyon na nakapaloob dito.

Artikulo: http://www.ched.gov.ph/index.php/ched-k12-transition-program/the-k12-transition-in-higher-education/

Nasa pangalawang artikulo naman ang Frequently Asked Questions (FAQs) tungkol sa K-12. Mainam kung may mga tanong pa kayong hindi nasasagot.

Artikulo: http://www.ched.gov.ph/index.php/ched-k12-transition-program/faqs/

Ibahagi ang post na ito sa publiko! I-share sa inyong Facebook feed, sa inyong mga kaibigan at iba pa. Maraming salamat, at kita-kits!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.