Close

August 7, 2015

Chill Head Applications

Ano pa ang alon kung isang beses lang darating?

Kaya eto na ang Wave 2 ng Chill Head Applications!

Wag ng palampasin ang chance para makapag-facilitate sa mas personal na lingguhang bonding, sharing, praying, encouraging, at hugutan!

Magsisismula ang ChiLL sa Setyembre 21, 2015! Mag-lead, makinig, mang encourage, at maging gabay sa kapwa Gabayano. 0:)

Ang Chill ay isang programang pinangangasiwaan ng Spiritual Formation Committee kung saan hinahati ang mga Gabayano sa maliliit na grupong nagtitipon isang beses sa isang linggo.
Nilalayon ng programa na magbigay ng pagkakataon sa mga miyembro upang mapagnilayan at mapag-usapan ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa liwanag ng Salita ng Diyos.

May pag-aalinlangan? Wag mag-alala! Ang mga matatanggap na Chill Head ay daraan sa Chill Head’s Training para maging equipped sa mga exciting experiences this coming sem!

SIGN UP NA! bit.ly/chillhead

(Deadline of Apps on August 16, 2015 at 11:59 pm)

Poster by Kirk Jamison

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.