Close

August 11, 2015

CHED: Hindi para sa lahat ang kolehiyo

Sa umpisa ng klase sa Ateneo de Manila kahapon, nagpahayag ang Chairman ng Commission on Higher Education (CHED) na si Dr. Patricia Licuanan ng saloobin na ang edukasyon sa kolehiyo ay hindi para sa lahat.

kulito1516 01

CHED Chairman Dr. Patricia Licuanan source

Ayon sa kaniya, may mga magagandang programa at oportunidad sa mga teknikal at vocational na area o sa larangan ng middle-area skills. May mga garantisado rin daw na trabaho na naghihintay sa mga makakatapos ng mga programang ito.

Ayon rin kay Licuanan, “That option of going into technical-vocational and middle-level jobs is attractive, but in our culture, we have that notion that everyone should get a college diploma. I don’t think that’s necessary.”

Ano ang opiniyon nito dito? Tama nga ba si Licuanan sa pahayag niya? O nagkamali siya sa pagmamaliit ng ating paghahalaga bilang kultura sa pangkolehiyong edukasyon? Ano nga ba ang halaga ng mataas na edukasyon at para kanino ito?
Makibahagi sa diskusyon! Ilagay ang sarili niyong saloobin sa comments section!

http://manilastandardtoday.com/2015/08/10/ched-college-not-for-everyone/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.